ยินดีต้อนรับสู่เว็บ OIT


วัตถุประสงค์

      การทดสอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาแรกแข้า มีจุดประสงค์คือต้องการเตรียมความพร้อม ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา สำหรับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย


วิธีการสอบ

       จะมีการให้ความรู้การใช้งาน Computer การระบุตัวตน(Authentication)เพื่อใช้งาน Internet และ e-mail ของมหาวิทยาลัย การทดสอบจะมีช่วงท้ายของการสอบ


ผลการสอบ

       ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ เมื่อขึ้นเทอมที่ 4 (ปีที่2 ภาคเรียนที่ 2) จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
ประกาศสอบซ่อม OIT ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

    
กำหนดการสอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำหรับนักศึกษารหัส 59           สำหรับนักศึกษา ปี 60 คลิ๊กที่นี่ !!!
 
HyperLink
   

    ลงทะเบียนสอบ
   HyperLink    ลงทะเบียนสอบคลิ๊กที่นี่ ...login เข้าระบบ
 
    ตรวจสอบ Username และ E-mail ที่ใช้ในการสอบ ละ E-mail ที่ใช้ในการสอบ
   HyperLink    ดู Username และ E-mail คลิ๊กที่นี่ !!!  
 

    วันเวลาสอบซ่อม

            24 พฤศจิกายน 2560             เวลา 14.00-15.00 น.

    สถานที่สอบ

            ห้อง E-learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล(หอสมุด)
   
    ข้อปฎิบัติวันสอบ
       
            1. แต่งกายชุดนักศึกษา
            2. ใช้บัตรนักศึกษาหรือ ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนพร้อมกับบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
            3. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเองและปิดเครื่องมือสื่อสารในขณะเข้ารับการทดสอบ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

             Tel. 053-776020 ต่อ 114,108 ยอดชัย, ปรัชญา, พีระ
             Tel. 053-776020 ต่อ 115  ประสิทธิ์, กฤษฎา
             Tel. 053-776020 ต่อ 0, 119  ณัฐฐาพร, รัชดาพร 
 

    เกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า(OET)และก่อนจบ(EET) โปรดติดต่อ ศูนย์ภาษา

             Tel. 053-776000 ต่อ 1216
             Tel. 053-776031
            

Facebook OIT EIT  Facebook OIT EIT

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบซ่อม ()

 

       
      1. ลงทะเบียนใน Web  ตามเวลาที่กำหนด ให้ Log In  เพื่อลงทะเบียน
 
      2. ชำระเงินตามวันที่กำหนด (100 บาท) ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เวลา 8.30-14.00 น.

      3. สอบตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้

      4. ประกาศผลสอบในเมนู   ผลสอบ

*ขณะนี้เปิดลงทะเบียนซ่อม


ปฏิทินการสอบ OIT ปีการศึกษา 2560


ปฏิทินการสอบ OIT ปีการศึกษา 2560  
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
9 พ.ย. 60 ประชาสัมพันธ์สอบซ่อม OIT ครั้งสุดท้าย  
9 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60 เปิดลงทะเบียน
24 พ.บ 60 สอบซ่อม OIT ครั้งที่ 1/60 กลางภาค 1/60 นศ. 100 คน